"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sayısız alim yetiştirdikten sonra Hz. Hadimi ve Mezar – Haberinolsun.net.tr

Camille dünyada bir başyapıt
İşi olmayanın yerine rüzgar esiyor

HZ. HADİMİ

Haydi, yüzlerce yıldır hamuru İslam ile yoğrulan Anadolu, onlarca ilim ve âlim tarafından ilmin ve medeniyetin yol gösterdiği mübarek bir bölgedir. Bu âlimlerden biri de 1701-1762 yılları arasında yaşamış, hukuk alanında önemli eserler kaleme almış ve evrensel bir âlim olarak tanınan El-Hadimy’dir.

“Sayısız bilim insanı yetiştirdi”

Hz. Hadimi üzerine araştırma yapan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Dilek Bülbül, yaptığı açıklamada Hertz’in olduğunu söyledi. Hadimi’nin sayısız alim yetiştirdiğini ve onları farklı ülkelere gönderdiğini söyledi. Dilek Bülbül, “Gerçek adı Muhammed bin. Mustafa B. Bu büyük İslam alimi Othman al-Hüseynî Müftü el-Hadimi Ebu Said Nakşebendi, ilk eğitimini beş yaşında babası Kara Hacı Mustafa Efendi’den almıştır. O dönemin ünlü bir âlimiydi.Hz.Hz.Hadimi Kuranı 10 yaşında ezberle.Ayrıca Hertz.Al Hadimi Arapça ve Farsçayı da hızlı bir şekilde öğrendi.Babasını terbiye ettikten sonra Karatay Medresesi’nde İbrahim Efendi’den 5 ders aldı. yıl sonra İstanbul’a giderek Kazabadi Ahmed Efendi’den ehliyetini aldı.Hadim’e döndükten sonra Hz.Hadimi okulda Arapça, Farsça, fıkıh, fıkıh, tefsir, kelam, hadis ve şeriat gibi dersler verdi. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen Müftüzade Muhammed Antakî, Ürgüplü Ahmet Efendi, Konyalı İsmail Hakkı Efendi ve Kayserili Hakkı Efendi ile İsmail Gelenbevi, Mehmet Kırkağacı ve Hafız Hasan Üskübî gibi birçok ismi yetiştirdi.

Hz. Al-Hadimy’nin İslam hukuku, İslam ahlakı ve sosyal meseleler hakkında çok sayıda kitabı vardır. Altmış üç eseri arasında Tarikat-ı Muhammediye, Besmele Şerhi, Nakşibendi Risalesi ve Mecmüat’ür Risalesi en ünlüleridir. Mecami’ul-Hakayık’ın eseri Mesel’in evrensel gramerine kaynaklık etmiştir. Bir divanı dolduracak kadar şiir yazdığı da bilinmektedir. dedi.

Peygamberimiz kim

Hz. Bu dönemde Hadimi’nin ünü Anadolu’ya yayıldı. Hatta III. Ahmed ve I. Mahmut gibi padişahlar döneminde Ayasofya’da barış dersleri vermek üzere birçok kez İstanbul’a davet edilmiştir. Padişahlar İstanbul’da kalmasını istemelerine rağmen memleketi Hadim’e dönerek oradaki okulda öğretmenliğe devam etti. Hz. El-Hadimy, Hanefi mezhebine mensuptur. El yazısıyla yazılmış bir yazıda; On iki imamdan biri olan kâfir Sadık neslinden, yani HZ. Peygamber efendimiz soyundan geldiğini yazmıştır.

“Bugünün Önde Gelen Avukatları”

Araştırma yazarı Av. Serdar Ceylan, Hadimi Hazretleri’nin yaşadığımız coğrafyada önemli bir şahsiyet olması ve milli hukukumuz Maisel’in yazılmasına da katkı sağlayan önemli bir hukukçu olması nedeniyle bugün genç hukukçulara öncülük etmeye devam ettiğini söyledi.

400 Oda Madrid

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. asistan. Dr. Yaqoub Kojijit, Hazretleri Hadimi’nin Peygamber’in soyundan geldiğini ve bir usta olduğunu doğruladı. Yardım Edin. asistan. Dr. Yakub Koccigit, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde kütüphanelerin başına gelenler ve kitapların yakılıp yıkılması nedeniyle Nakib el-Eşref kayıtlarının ulaşılmaz olduğunu vurgulayarak, Hadami okullarının 400 oda 800 odaya ulaştığını belirtti. Seminerde aynı anda bir kişi eğitim gördü ve on binlerce öğrenci yetiştirildi.

Ebu Said Muhammed el-Hadimi’nin, mezhebin âlimleri ile yardımcı sûfîler arasında süregelen tartışmalar dışında, âlim ve müftü ve mezhebin şeyhi olduğu belirtilmektedir. asistan. Dr. Yaqoub Kojijit, “Muhammed Hadami, tasavvufi tecrübeleri metinlere uyuyorsa kabul eder, uygun değilse reddeder ve ilmine göre hareket etmeyi tercih ederdi. O, zahiri batıni, yani ekolün bilgisini birleştirdi. ve forumun bilgisi ve bunları doğru bir şekilde temsil etti.”
Muhammed Hadami’nin ideal bir İslam toplumunun ancak İslam ahlakı ile inşa edilebileceğini savunduğunu kaydeden Koçjit, “Toplumun moral seviyesini yükseltecek temel konulara odaklandı. Suizan hakkında bir mektup yazıp çevresine tavsiye etti. Tekfir kavramını eleştirdi, “Kişi açıkça beyan etmedikçe kefaret etmez. İktidar çevrelerinden ve gündelik siyasetten uzak durur. İlim ve talebi artırmaya, eserlerin telifini almaya ve halkı yönlendirmeye odaklanır. Şan ve şöhretten uzak durur. Sade bir hayat yaşadı.” dedi.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .