"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kirman İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru – Haberinolsun.net.tr

Milli Emlak Müdürlüğü’nden Açıklama 24 Mayıs 2022

Bu Kanun kapsamında mahallelerde/köylerde Hazineye ait taşınmazların satışı, kiralanması, bedellerinin ödenmesi ve başvuru sürelerinin uzatılmasına ilişkin aşağıdaki yasal düzenlemeler yapılmıştır.

1 – 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında hazineye ait tarım arazilerinin satışında. Kanunun yürürlüğe girdiği 26.04.2012 tarihi itibarıyla hazineye ait tarım arazilerinin kiracıları, Belediye ve mücavir alan, kira sözleşmesi yürürlükte olan 31.12.2011 tarihinden itibaren en az 3 yıl geçerli, tarımsal amaçlı kullanan ve halen kullanmakta olan kullanıcılar veya paydaşlar yararlanabilecek 31/12/2022 tarihine kadar kanun kapsamındadır.

29/06/29/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrası hükümlerine göre, 26/Sayılı tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan hazineye ait tarım arazileri. 4/2012 ve imar planı olmayan veya imar planında tarımsal amaçlı belirlenmiş olan İlçeler, 03/2014 tarihi itibariyle 30 adet olup, en az üç yıldır tarımsal amaçlı kiralanmış ve kira sözleşmesi devam eden kiracılar yürürlükte olan veya bu arazileri aynı süre boyunca tarım amaçlı kullanan ve kullanımı devam eden kullanıcılar veya menfaat sahipleri, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yasadan yararlanabilecektir.

Böylece ; 6292 sayılı Kanun kapsamındaki 2/b taşınmaz malları ile 4706 ve 6292 sayılı Kanunlar kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak;

a) Süresi içinde başvurmayanların başvuru süresi 31/12/2022 tarihine kadar,

b) 31/12/2022 tarihine kadar kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli ödemeyenlerin ödeme süresi,

c) Taksitli satışta sözleşmede belirtilen ikiden fazla taksitli satış,

12/31/2022 tarihine kadar ödeme yapmayanlar için ödeme süresi uzatılmıştır.

2- 6292 sayılı Kanunun 7 nci maddesi (2/b) kapsamında iade başvurusunda bulunmayanlar ile geçici 8 inci madde kapsamına girenler için başvuru süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

3- “Yapı kayıt belgesi” alınan hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilen binalar için yapı kayıt belgesi sahipleri ile kanuni veya akdi mirasçılarına 31/12/2019 tarihine kadar satın alma taleplerinin iletilme süresi. 3194 sayılı Yönetmelik Kanunun geçici 16. maddesi kapsamında 2022 yılına kadar uzatılmıştır.

Bu taşınmazın satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenirse yüzde yirmi, en az yarısı ödenirse yüzde on oranında indirim uygulanır. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin, kalan tutar beş yıla kadar taksitler halinde ödenir. Taksit tutarlarına yasal faiz oranının yarısı uygulanır.

4- Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Düzeltmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri kapsamında cari fiyattan yapılan satışlarda. 4706 Sayılı Vergi Kanunu: Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedelinin yüzdesi yirmi indirimdir.

Bunlardan 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine sınırlı ayni haklar tesis edilmişse, arazi ve üzerinde bulunan bina ve tesislerin bir kısmı hazineye intikal eder ve talep üzerine hak sahiplerine satılır.
4706 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (c) bendi, uygulama sınırları içinde hisse oranı yüzde kırkı geçmemek veya hisse tutarı dört yüz metrekareyi geçmemek kaydıyla başvuru sahibi pay sahiplerine satışı düzenler. imar planından. Ve onun dışında dört bin metrekare.
4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (g) bendi, tapu kayıtlarında belirtilen taşınmazlarda bulunan fazlalığın hazineye, tapu sahibine veya mirasçılarına satışına ilişkindir.
Ayrıca, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiralanan hazine taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla satılabilir. ihale tarihi öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir.

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre genel hükümlere göre yapılan satışlarda (ihalelerde), satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeli üzerinden yüzde yirmi indirim yapılmıştır.

6- Üzerinde yapı bulunan parsellerin hak sahiplerine satılmak üzere belediyeye devrinde, satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi, varsa yüzde on iskonto uygulamasına geçilmiştir. satış bedelinin en az yarısı ödenir. Satış bedeli, en az yüzde onu peşin olmak üzere 5 yıla kadar taksitler halinde ödenebilir.

7- Bölünme planı bulunmayan veya paylaştırma planında tarımsal amaçlı tahsis edilen hazineye ait tarım arazileri. 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl tarımsal amaçlı kullanan bakanlık tarafından belirlenen kullanıcılar için kiralama başvuru süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış olup, 31/12/2019 tarihine kadar kullanımları devam etmektedir. On yıla kadar, cari yıl için akrilik fiyatının yarısından fazlası.

8- 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan ve içinde yerleşim yeri bulunduğuna dayanılarak hazine adına tapuya tescil edilen taşınmazlar , 3402 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastro aracılığıyla doğrudan kullanıcılarına satılır.

Kanuni vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve bu fırsattan yararlanabilmeleri için illerdeki ulusal gayrimenkul/gayrimenkul müdürlüklerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bölge Müdürlüğü’ne ve ulusal gayrimenkule başvurmaları gerekmektedir. Bölgelerdeki emlak şefleri, satış, kira ve ödeme koşulları hakkında detaylı bilgileri elimizde bulunan yönetim personelimiz tarafından verilecektir.

Hak sahiplerine ve kamuoyuna duyurulur.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit instagram takipçi satın al Sohbet odaları Sohbet sitesi kamera sistemleri Borç Transfer Kredisi kaynak makinası tenis kursu fiyatları