"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kirman Belediyesi Temizlik İşleri Daire Başkanlığı İhalesi – Haberinolsun.net.tr

1- yönetim

a) Adres: Hamidiyah Mh. 1903 Sokak No:3 Eski Kamyon Garaj Temizleme İşleri Sitesi 70100 KARAMAN MERKEZ / KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası: 3382264073 – 3382264161

c) E-posta adresi:[email protected]

ç) İhale Dokümanının (varsa) görüntülenebileceği internet adresi:

2- İhaleye konu mallar

A) Kalite, cins ve miktar: – İnsektisit – Açık alanda ULV uygulamasında kullanılan 3500 TL – Laravit – Sinek ve sivrisinek larvalarının kontrolünde kullanılan 2500 litre – İnsektisit – Karasinek kontrolünde kullanılan 1500 litre
EKAP ihale dokümanında yer alan idari şartnameden detaylı bilgi alınabilir.

b) Teslim Yeri: Kirman Belediyesi Hıfzıssıhha İşleri Müdürlüğü

c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- Vermek

a) Yeri: Kirman belediyesi Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No: 79 70100 Kirman Belediyesi Hizmet Binası Birinci Kat İhale Salonu

b) tarih ve saat: 16.06.2022 – 11:00

4. İhaleye katılım şartları ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanması gereken belge ve kriterler:
4.1 İhale Abonelik Koşulları ve Gerekli Belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunuzu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması durumunda, teklif mektubunu imzalayan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. tüzel kişiler; İstekliler Daire Başkanlığı yetkililerine göre, EKAP’ın ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen paylar hariç)/üyeleri/kurucuları ile ilgili bilgiler Daire Başkanlığı tarafından EKAP’tan alınmaktadır. Öte yandan, EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler, ilgili ülke mevzuatına tabi olmak üzere belirli hususlara ilişkin gerekli belgeleri sunarlar.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4. İdari şartnamede şeklini ve içeriğini tanımlayan ilk tahviller.
4.1.5 İhale konusu ihalenin tamamının veya bir kısmının alt yükleniciye verilmesi mümkün değildir.

4.2 Ekonomik ve mali uygunluğa ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare, ekonomik ve mali uygunluğa ilişkin kriterler belirlememiştir.

4.3 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin sağlaması gereken standartlar:
4.3.1. Yetkili satış veya üretimi gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilcisi ise yetkili satıcı veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’nin serbest bölgelerinde faaliyet gösteriyorsa yukarıda belirtilen belgelerden biri ile birlikte serbest bölge faaliyet belgesi verilir.
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden durumlarına uygun belge/belgeleri sunmaları yeterli kabul edilir. Üretici, aşağıdaki belgelerle sertifika almaya hazırdır.
a) Aday veya istekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Aday veya katılımcının kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya katılımcı adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç) Teklif edilen mal ile ilgili olarak aday veya isteklinin aday veya istekli adına kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen mahalli eşya belgesi,
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Ürüne garanti belgesi verilecektir.
b) Etken maddeler için garanti belgesi olacaktır.
c) Ürün Güvenlik Sertifikası (MSDS) olacaktır.
4.3.2.2. Akredite kurum ve kuruluşlara kayıt ile ilgili belgeler:
a) Halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ilacın üretimi ve ithalatının Sağlık Bakanlığı TC’den izinli olması gerekir. İlacın biyolojik ürün ruhsatı olacak.
b) Gayrimenkulün Türkçe örneği olacaktır.

4.3.3. Alınacak malın numunelerini, kataloglarını ve fotoğraflarını, teknik şartname cevaplarını ve açıklamaları içeren belge:
Teklif dosyasında sunulan ürünlerin teknik özelliklerini gösteren kataloglar sunulmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Sivrisineklere ve karasineklere karşı kullanılan insektisitlerin ve larva uygulamalarında kullanılan insektisitlerin hektar başına maliyeti; Sağlık Bakanlığı TR tarafından onaylanan etikette tavsiye edilen doza göre hesaplanacak ve hektar başına en ucuz ilaç alınacaktır. (ULV uygulamasında larvalarda sivrisineklere temiz su dozu yapılıyorsa, hesaplama sivrisinek dozuna göre yapılacaktır.) Maliyet = 1 litre ilaç fiyatı (TL) / 1 litre ilaç uygulama alanı (ha)
sineklerle mücadelede kullanılacak olan insektisitlerin hektar başına maliyeti; Etikette tavsiye edilen, TC Sağlık Bakanlığı onaylı doza göre hesaplanacak ve metrekareye en ucuz ilaç alınacaktır.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup, yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 (yüzde onbeş) fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Teklif Belgesini Görüntüle:
7.1 İhale dokümanına Daire Başkanlığı adresinden ulaşılabilir.
7.2 Teklif verecek kişilerin ihale dokümanını elektronik imza ile EKAP üzerinden indirmeleri gerekmektedir.

8. İhale tarih ve saatine kadar verilen teklifler Kirman Belediyesi Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No: 79 70100 Kirman Belediye Hizmet Binası 3. Katta 3. Katta bulunan ihale birimi elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

9. İstekliler, tekliflerini emtia sınıfları için teklif birim fiyatları üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, teklif verdiği istekli ile her bir malın miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpılması sonucu bulunan toplam fiyat üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
Bu teklifte kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler, teklif ettikleri fiyatın %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri miktarda başlangıç ​​teminatı vermek zorundadır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, teklif tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Koalisyon olarak teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik indirim yapılmayacaktır.

14- Diğer hususlar:
İhale Komisyonunca teklif fiyatının çok düşük olduğu belirlenen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama yapmaları istenecektir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit instagram takipçi satın al Sohbet odaları Sohbet sitesi kamera sistemleri Borç Transfer Kredisi kaynak makinası tenis kursu fiyatları