"Enter"a basıp içeriğe geçin

İnşaat ve Teknoloji Daire Başkanlığı İhalesi – Haberinolsun.net.tr

1- yönetim

a) Adı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurumları Karamanulu Üniversitesi Mehmetpe

b) Adres: Mah. İbrahim Öktem Cd. No: 124K MERKEZ / KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası: 3382262000 – 3382262050

ç) Elektronik imza kullanılarak ihale dokümanının görüntülenebileceği ve indirilebileceği internet sitesi:

2- İhaleye konu inşaat işleri

a) Adı : KMU 2022 inşaat bakım onarım işi

b) Nitelik, tip ve miktar: 13 hizmet binasında yapısal, elektrik ve mekanik gruplarındaki bakım ve onarım işleri.
EKAP ihale dokümanında yer alan idari şartnameden detaylı bilgi alınabilir.

c) Yapılacak/devirilecek yer: KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi KARAMAN مقر Genel Müdürlük

ç) Teslim Süresi/Tarihi: Teslim tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
Site devir teslim çalışmaları başlayacak.

3- Vermek

a) Teklif verme tarihi ve saati (teklif verme için son tarih): 06.06.2022 – 10:00

b) İhale Komisyonu toplantı yeri (elektronik tekliflerin açılacağı adres):

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Verme Salonu

4. İhaleye katılım şartları ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanması gereken belge ve kriterler:
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, yeterlilik kriterlerini ve fiyat dışı kalemlere ilişkin bilgileri elektronik ihale kapsamında ilan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğunuzu gösterir.
4.1.2.1. tüzel kişiler; İstekliler Daire Başkanlığı yetkililerine göre, EKAP’ın ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen paylar hariç)/üyeleri/kurucuları ile ilgili bilgiler Daire Başkanlığı tarafından EKAP’tan alınmaktadır.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4. İdari şartnamede şeklini ve içeriğini tanımlayan ilk tahviller.
4.1.5 İdarenin onayı ile ihale konusu işlerde alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak, işin tamamı taşeronlara devredilemez.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş tecrübesini göstermek için ibraz edilen belge, tüzel kişiliğin yarısından fazlasına sahip olan ortağa ait ise, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesindeki ticaret sicil müdürlükleri veya yeminli mali müşavir tarafından veya ilk ilan tarihinden itibaren yeminli mali müşavir veya yeminli mali müşavir bu fıkranın düzenlendiği tarihten geriye doğru geçen yıl boyunca kesintisiz sürdürüldüğünü belirten bir belge.

4.2 Ekonomik ve mali uygunluğa ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare, ekonomik ve mali uygunluğa ilişkin kriterler belirlememiştir.

4.3 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin sağlaması gereken standartlar:
4.3.1. İş Deneyimi Belgeleri: Teklif edilen bedelin %80’inden az olmamak üzere, son on beş yıl içinde bir bedel sözleşmesi kapsamında üstlenilen, ihaleye konu iş veya benzeri işlerle ilgili uygulamalı tecrübeyi gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak değerlendirilecek işler ile benzer işlere eşdeğer kabul edilen mühendislik ve mimari kısımlar:
4.4.1. Bu teklifte benzer iş olarak kabul edilecek işler: B III Grup İnşaat İşleri
4.4.2. Mühendislik veya mimarlık bölümleri benzer bir işe eşdeğerdir: inşaat mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat üzerinden belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerel teklif sahipleri katılabilir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz olarak görüntülenebilir. Ancak teklif vereceklerin ihale dokümanını elektronik imza ile EKAP üzerinden indirmeleri gerekmektedir.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, elektronik olarak imzalanarak, ihale tarih ve saatine kadar, teklife ilişkin elektronik anahtar ile birlikte EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler, tekliflerini toplam götürü bedel üzerinden vermek zorundadır. İhale sonucunda istekli ile anahtar teslimi sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler, teklif ettikleri fiyatın %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri miktarda başlangıç ​​teminatı vermek zorundadır.

12. Bu ihalede elektronik indirim yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, teklif tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14. Birlik olarak teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
Teklifte uygulanacak sınır değer faktörü (N): 1
İstekliler tarafından belirtilen değerin altında verilen teklifler hiçbir açıklama yapılmaksızın reddedilecektir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit instagram takipçi satın al Sohbet odaları Sohbet sitesi kamera sistemleri Borç Transfer Kredisi kaynak makinası tenis kursu fiyatları