"Enter"a basıp içeriğe geçin

İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden İhale – Haberinolsun.net.tr

1- yönetim

a) Adı: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcısı

b) Adres: Dia Kukalb Mah. Ahmet Yusuf Cad. 46 70100 Kirman Merkezi / Kirman

c) Telefon ve faks numarası: 3382137516 – 3382140222

ç) Elektronik imza kullanılarak ihale dokümanının görüntülenebileceği ve indirilebileceği internet sitesi:

2- İhaleye konu mal alımı

a) Adı: Valilik Müdürlüğüne bağlı özel yatılı bakım merkezleri için giyim malzemeleri

b) Kalite, tür ve miktar: 30 adet giyim malzemesi alımı
EKAP ihale dokümanında yer alan idari şartnameden detaylı bilgi alınabilir.

c) Sözleşme/teslimat yeri: Valilik Müdürlüğüne ait özel yatılı bakım merkezleri (Muayene ve kabul işlemleri her kurum kendi bünyesinde yapılacaktır.)

ç) Süre/Teslim Tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde başlar ve idarece uygun görülen yerlerde inceleme, kabul ve satın alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra yüklenici tarafından özel mülke teslim edilir. idarenin belirleyeceği sayı ve tarihlerde idarenin müteahhide yönlendirdiği yatılı bakım merkezleri.

d) Başlangıç ​​tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde başlar.

3- Vermek

a) Teklif verme tarihi ve saati (teklif verme için son tarih): 06.06.2022 – 10:00

b) İhale Komisyonu toplantı yeri (elektronik teklif açma adresi): Kirman İli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

4. İhaleye katılım şartları ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanması gereken belge ve kriterler:
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, yeterlilik kriterlerini ve fiyat dışı kalemlere ilişkin bilgileri elektronik ihale kapsamında ilan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunuzu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. tüzel kişiler; İstekliler Daire Başkanlığı yetkililerine göre, EKAP’ın ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen paylar hariç)/üyeleri/kurucuları ile ilgili bilgiler Daire Başkanlığı tarafından EKAP’tan alınmaktadır.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen birincil sigorta bilgileri.
4.1.5 İhale konusu ihalenin tamamının veya bir kısmının alt yükleniciye verilmesi mümkün değildir.

4.2 Ekonomik ve mali uygunluğa ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare, ekonomik ve mali uygunluğa ilişkin kriterler belirlememiştir.

4.3 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken standartlar: İdare, mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin standartlar belirlememiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat üzerinden belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz olarak görüntülenebilir. Ancak teklif vereceklerin ihale dokümanını elektronik imza ile EKAP üzerinden indirmeleri gerekmektedir.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, elektronik olarak imzalanarak, ihale tarih ve saatine kadar, teklife ilişkin elektronik anahtar ile birlikte EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler, tekliflerini her bir iş kalemi miktarı ile bu iş kalemleri için teklif birim fiyatlarının çarpılması sonucu bulunan toplam fiyat üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda istekli ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler, teklif ettikleri fiyatın %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri miktarda başlangıç ​​teminatı vermek zorundadır.

12. Bu ihalede elektronik indirim yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14. Birlik olarak teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhale Komisyonunca teklif fiyatının çok düşük olduğu belirlenen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama yapmaları istenecektir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit instagram takipçi satın al Sohbet odaları Sohbet sitesi kamera sistemleri Borç Transfer Kredisi kaynak makinası tenis kursu fiyatları