https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Özetle okul nedir – Eğitim platformu – Haberin Olsun!

Özetle okul nedir – Eğitim platformu


Kısaca okul nedir?

Özetle skolastik düşünce nedir:

Skolastik düşünce, ortaçağ Avrupa’sında Hıristiyan teolojisi ve felsefesinin sentezlenmesiyle ortaya çıkan entelektüel bir akımdır.

Skolastik düşünce, ortaçağ Avrupa’sında Hıristiyan teolojisi ve felsefesinin sentezi ile ortaya çıkan entelektüel bir harekettir. Bu hareket onbirinci yüzyıldan ondördüncü yüzyıla kadar olan dönemde etkili olmuştur. Skolastik düşünce, din ve aklın uyumlu bir şekilde birleşmesi fikrine dayanır. Skolastik düşünce, Aristoteles felsefesine dayalı bir anlayışa sahiptir ve teolojik ve felsefi soruları mantık ve retorik gibi araçları kullanarak tartışır. Bu düşünce tarzı, Kilise’nin öğreti ve dogmalarına uygun olarak geliştirilmiş ve tartışılmaz bir gerçeğe ulaşmayı amaçlamaktadır. Skolastik düşünce, Avrupa düşüncesi üzerinde derin bir etkiye sahipti ve modern felsefenin temellerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Skolastik düşüncenin temel amacı, inanç ve akıl arasındaki uyumu sağlamak ve aklın doğru kullanımıyla dinin hakikatlerini ortaya çıkarmaktı. Bu düşünce akımı daha çok Hıristiyan düşünürler tarafından benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Skolastik düşünce sadece felsefe ve teolojide değil, hukuk, tıp ve doğa bilimleri gibi diğer alanlarda da etkili olmuştur. Skolastik düşüncenin en önemli temsilcileri arasında yer alan st. Thomas Aquinas, St. Anselm ve Duns Scotus gibi düşünürler var.

Ancak skolastik düşünce zamanla eleştirilmiş ve yerini modern felsefe ve bilim yaklaşımlarına bırakmıştır. Pek çok eleştirmen, skolastik düşüncenin aşırı dogmatik ve sorgulanmayan bir hakikat amacı ile sınırlı olduğunu ve bu nedenle yeni fikirlerin gelişimini engellediğini belirtti. Ayrıca skolastik düşünce Aristoteles felsefesi üzerine inşa edildiği için diğer felsefi sistemlerin ve düşünme biçimlerinin dışlanmasına neden olmuştur.

Sonuç olarak skolastik düşünce, ortaçağ Avrupa düşünce tarihinde önemli bir yer işgal etmiş ve birçok felsefi ve teolojik konunun tartışılmasına katkıda bulunmuştur. Ancak eleştirmenlerin haklı olduğu gibi, skolastik düşünce modern düşüncenin ortaya çıkmasına engel olmuş ve yeni fikirlerin gelişmesini engellemiştir.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın