medyauzmani.com
Özetle Bektaşim Nedir – Eğitim platformu – Haberin Olsun!

Özetle Bektaşim Nedir – Eğitim platformu


Kısaca Baktasım nedir?

Baktasim nedir kısaca:

Bektaş

İslami bir ibadet ve tasavvuf yöntemidir. Bektaşiler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir mezhep olarak kabul edilmiş ve günümüzde de pek çok müridi bulunmaktadır.

Baktasim özellikleri

  • Bektaşiler sevgi, şefkat, hoşgörü, adalet ve kardeşlik gibi değerleri esas alırlar.
  • Birlik ve ekip çalışması ilkesine önem verir ve bu nedenle farklı inanç ve kültürlere saygı duyar.
  • Bektaş’ta kadın erkek eşitliği önemlidir ve bu nedenle kadınlar kastta daha yüksek mevkilere de katılabilirler.
  • Bektaş’ta müzik, samah ve şiir önemli bir yer tutar ve bu yönüyle bir kültür hareketi olarak kabul edilebilirler.

Bektaşilik Tarihi

Bektaşilik, Anadolu’da 13. yüzyılın ortalarında Hacı Bektaş Veli tarafından kurulmuştur. Tarikatın temel ilkeleri, Hacı Bektaş Veli’nin eserleri ve öğretileriyle günümüze kadar taşınmıştır. Bektaşiler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir mezhep olarak kabul edilmiş ve devletle yakın ilişkiler içinde olmuştur. Bektaşilik bugün Türkiye’de, Balkanlar’da ve bazı ülkelerdeki müntesipleri tarafından yaşatılmaktadır.

Bektaş ritüelleri ve inançları

Bektaşimanın farklı ritüelleri ve inançları vardır. Bunlardan en önemlileri:

  • C: Bektaşi toplumunun toplanıp sima ve zikir yaptığı bir ritüel olarak kabul edilmektedir.
  • Semah: Bektaşi dervişlerinin müzik eşliğinde icra ettikleri bir ritüel rotasyondur. Allah’ı zikretmek ve anmak için de kullanılır.
  • Didi: Bektaşi Tarikatını yöneten kişiye “Dede” denir. Didi, Bektaşi öğretilerini müritlerine aktardı ve onlara talimat verdi.
  • Hızır: Hz. Hızır Hz. Ali gibi önemli bir şahsiyet olarak kabul edilir. Hızır, mezhebin değer ve öğretilerini benimseyenler için bir sembol ve ideal bir insandır.
  • Tövbe: Bektaşilikte günah işleyenin tövbe etmesi önemlidir. Tövbe, hatanın farkına varmak, pişmanlık duymak ve terk etmektir.
  • İlim ve Hikmet: Bektaşlarda ilim ve hikmet önemli bir yere sahiptir. İlim ve hikmet Allah’a yaklaşmanın bir yoludur.

Bektaşilik ve kültürel miras

Anadolu’da Türk kültürü ve İslam’ın etkisi açısından Bektaşım önemli bir yer tutmaktadır. Bektaşi musikisi, ünü ve şiirleri Türk halk müziği ve edebiyatını etkilemiştir. Ayrıca hoşgörü, sevgi, birlik gibi Bektaşi değerleri de genel olarak Türk toplumunda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Bektaşilik, Türk kültür mirasının önemli bir parçasıdır.

Çözüm

Bektaşilik, sevgi, hoşgörü, adalet ve kardeşlik gibi değerlere dayalı bir tasavvuf yöntemidir. Bektaşilerin tarihi, ritüelleri ve inançları, Türk kültürü ve İslam’ın Anadolu’daki etkisi açısından önemlidir. Bektaşilik bugün başta Türkiye ve Balkanlar olmak üzere birçok ülkede müntesipleri tarafından yaşatılmaktadır.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın