https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Özetle Bektaşilik nedir? – Eğitim platformu – Haberin Olsun!

Özetle Bektaşilik nedir? – Eğitim platformu


Kısaca Bektaşilik nedir?

Türkiye’de köklü mezheplerden biridir.

Anlam:

Bektaşilik, İslam’ın mistik bir yorumudur ve Türkiye’de popüler bir mezheptir. Bektaşi kelimesi, kurucusu Hacı Bektaş Veli’nin adından gelmektedir.

Detaylı Açıklama:

Bektaşilik, Türkiye’de önemli bir tasavvuf okuludur. Tasavvuf, İslam dinindeki tasavvuf okuludur ve İslam’ın manevi boyutuyla ilgilenir. Bektaşilik, özellikle Anadolu’da yaygın olan bir tarikattır ve günümüzde de birçok kişi tarafından takip edilmektedir.

Bektaşilikte, İslam’ın temel öğretileri ile birlikte yerel inanç ve gelenekler benimsenir. Tarikatın kurucusu Hacı Bektaş Veli, felsefî ve manevi öğretileriyle tarikatın temelini oluşturmuştur. Bektaşiliğin en önemli öğretilerinden biri, insanların birbirlerine eşit olduklarına inanmalarıdır. Bu nedenle kast içindeki hiyerarşiler ve ayrıcalıklar reddedilir ve herkes eşit kabul edilir.

Bektaşilikte semah, nefes, müzik gibi ritüellerin önemli bir yeri vardır. Tismeh, bir dizi hareket ve dans içeren bir tür dini ritüeldir. Nefes almak, tarikat mensuplarının erkek olduklarında kullandıkları bir tekniktir. Müzik aynı zamanda dönme, nefes alma gibi ritüellerde de kullanılır ve tasavvuf müziği olarak bilinir.

Bektaşilik, Türkiye’nin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır ve birçok kişi tarafından takip edilmektedir. Tarikatın anlayışı, insanların birbirine eşit olduğu, herkesin bir arada sevgi ve saygı içinde yaşayabileceği felsefesinden kaynaklanmaktadır.

Bektaşi inanışları, insanların fıtri olarak aynı olduğunu, her insanda ilahi bir nur bulunduğunu ve bu nuru bulmak için iç âleme yönelmek gerektiğini içerir. Bu nedenle zikir, tefekkür gibi iç çalışmalar Bektaşilikte önemli bir yere sahiptir.

Bektaşilikte kadın ve erkek mezhep içinde eşit değerdedir ve birbirleriyle aynı haklara sahiptir. Tarikatın kurucusu Hacı Bektaş Veli’nin fikirleri kadınların tarikat içinde aktif rol almasını sağlamıştır.

Bektaşilikte mizaç, yani insan tabiatında bulunan özellik ve eğilimler önemli bir yer tutmaktadır. Tarikat üyeleri ruh hallerinin farkında olarak kendilerini geliştirmeye ve olgunlaştırmaya çalışırlar.

Türk kültüründe önemli bir yer tutan Bektaşiler’in etkisi Türk halk müziği, dönme, nefes alma gibi ritüellerde görülmektedir. Tarikatın etkisi özellikle Anadolu ve Balkanlar’da yaygındır. Bugün Bektaşilik, Türkiye’de resmi olarak tanınan mezheplerden biridir ve devlet tarafından korunmaktadır.

Sonuç olarak, Bektaşilik İslam tasavvufunun önemli bir ekolüdür ve Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Tarikat, insanların eşit olduğu ve sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada yaşayabileceği felsefesiyle öne çıkmaktadır. Döndürme, nefes alma ve müzik gibi ritüeller rejimin önemli bir parçasıdır.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın