https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Nesli tükenmekte olan hayvanlar üzerine deneme - Haberin Olsun!
Anasayfa » Haber » Nesli tükenmekte olan hayvanlar üzerine deneme

Nesli tükenmekte olan hayvanlar üzerine deneme

Bu yazıda, nesli tükenmekte olan faunanın bileşimini kısaca anlatacağız.

Canlıların devamlılığı temel, zorunlu ve keyfi ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenir. Hayvanlarda bu ihtiyaçlar daha temel düzeydedir. Barınma, beslenme ve korunmaya ek olarak, kalıcılık içgüdüsü hayvanların neslini korur.

Her canlı gibi hayvanlar da coğrafi şartlara uyum sağlayarak ve yaşam mücadelesi vererek yaşamlarını sürdürürler. Çevresel koşullar ve hayvanlar arasındaki özel hiyerarşi nedeniyle, hayvan nesilleri risk altında olabilir.

Özellikle nesli tükenmekte olan hayvanlar için çevre koşulları daha etkiliydi. Çünkü nesli tükenmekte olan pek çok hayvanın yaşadığı yıllarda, Dünya’da az sayıda olduğu ya da bulunmadığı için insanlar etkisiz kalıyordu.

Mamutlar gibi hayvanlar ve bunun gibi dinozorlar. Çevresel koşullar coğrafi, jeolojik ve fiziksel olarak değişir.

Doğal afetler, afetler, iklim değişiklikleri, bitki örtüsündeki değişimler, toprak özelliklerindeki değişimler, su kaynaklarının çekilmesi, kuraklık, yer değiştirmeler ve yeryüzü şekillerinin değişmesi çevresel özellikleri etkileyerek hayvanların neslinin korunmasına ve neslinin tükenmesine neden olmuştur.

Nesli tükenen hayvanlar hiçbir koşulda yeniden var olamazlar. Fizyolojik ve biyolojik imkansızlığa coğrafi koşullar da eklenmelidir. Coğrafi koşullar ve insan faktörleri nedeniyle günümüzde pek çok hayvan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Nesli tükenen hayvanlardan bazıları şunlardır: Anadolu kaplanı, Tazmanya kaplanı, çizgili sırtlan, mamut, tyrannosaurus. Bu hayvanların çoğu iklim değişikliği, göktaşı düşmesi, yer şekillerinin coğrafi şartlara bağlı olarak değişmesi gibi etkenler nedeniyle oluşumlarını sürdürememiştir.

Nesli tükenmekte olan hayvanların kompozisyonu ile ilgili yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın