medyauzmani.com
Kısaca sağlık, hastalık ve engellilik kavramları nelerdir? – Haberin Olsun!

Kısaca sağlık, hastalık ve engellilik kavramları nelerdir?


Kısaca sağlık, hastalık ve engellilik kavramları nelerdir?

sağlık: sağlıkBedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali.

hastalık: hastalıkFiziksel, zihinsel veya sosyal bir bozukluk veya işlev kaybıdır.

yeteneksizlik: yeteneksizlikBir kişinin bir veya daha fazla fiziksel, zihinsel, duygusal veya sosyal bozukluk nedeniyle günlük yaşamını sürdürmede zorluk çekmesi durumu.

Detaylı Açıklama:

sağlıkBedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali. Sağlıklı olmak, vücudun bedensel fonksiyonlarının düzgün çalışması, zihinsel olarak sağlıklı ve iyi bir sosyal durumda olması anlamına gelir. Sağlıklı bir insanın günlük işlerini yapabilmesi, toplumda aktif rol alabilmesi ve mutlu bir hayat yaşayabilmesi beklenir.

hastalıkVücudun veya zihnin normal işleyişini bozan bir durum. Hastalıklar mikrop veya virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, genetik faktörler, çevresel faktörler, stres gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Hastalık fiziksel, zihinsel veya sosyal bozulmaya veya bozulmaya neden olabilir. Hastalıklar tıbbi müdahaleler, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi çeşitli şekillerde tedavi edilebilir.

yeteneksizlikBir kişinin bir veya daha fazla fiziksel, zihinsel, duygusal veya sosyal bozukluk nedeniyle günlük yaşamını sürdürmede zorluk çekmesi durumu. Engellilik doğuştan olabileceği gibi sonradan kazanılabileceği gibi çeşitli sebeplerden de kaynaklanabilir. Engellilik, kişinin iş, eğitim, sağlık, iletişim ve sosyal yaşam gibi çeşitli alanlarda karşılaştığı engeller nedeniyle kısıtlılıklar yaşamasına neden olabilir. Engellilerin hayatını kolaylaştıracak farklı engelli hakları, destek programları, özel eğitim kursları gibi farklı uygulamalar bulunmaktadır.

Sağlık, hastalık ve engellilik kavramları insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Sağlıklı bir birey iş ve sosyal yaşamında aktif rol alabilirken, hastalık ve sakatlıklar bireyin fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Sağlık kavramı, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir sağlık içinde olması demektir. Fiziksel sağlık, bedensel işlevlerin düzgün işleyişini ifade ederken, ruh sağlığı, bilişsel ve duygusal işlevlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini ifade eder. Öte yandan sosyal sağlık, bireyin toplumda aktif olarak yer alabilmesi, sosyal ilişkilerini sürdürebilmesi ve toplumda değerli hissedebilmesi anlamına gelmektedir.

Hastalık kavramı, fiziksel, zihinsel veya sosyal bozulmaya veya bozulmaya neden olan bir durumu ifade eder. Hastalıklar, genetik faktörler, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, stres, enfeksiyonlar gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilirler. Hastalıklar tıbbi müdahaleler, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi çeşitli şekillerde tedavi edilebilir.

Öte yandan, engelli kavramı, bir kişinin bir veya birden fazla fiziksel, zihinsel, duygusal veya sosyal engel nedeniyle günlük yaşamdaki işlevlerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunu ifade eder. Engellilik, kişinin iş, eğitim, sağlık, iletişim ve sosyal yaşam gibi çeşitli alanlarda karşılaştığı engeller nedeniyle kısıtlılıklar yaşamasına neden olabilir. Engellilerin hayatını kolaylaştıracak farklı engelli hakları, destek programları, özel eğitim kursları gibi farklı uygulamalar bulunmaktadır.

Sağlık, hastalık ve engellilik kavramları bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için önemlidir. Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, stresten uzak durma gibi faktörler sağlık durumunu olumlu etkilediği gibi hastalıkların önlenmesinde de etkilidir. Engelli bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için toplumda farkındalık yaratmak, engellilerin haklarına saygı duymak ve onları desteklemek önemlidir.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın