medyauzmani.com
Karaman Marques’de 1.787 metrekare arsa üzerinde 12 dükkan satılık – Haberinolsun.net.tr – Haberin Olsun!

Karaman Marques’de 1.787 metrekare arsa üzerinde 12 dükkan satılık – Haberinolsun.net.tr

TC KARAMAN (SULH HUKUK MAH.) Gayrimenkul satış görevlisi ihale ilanı

Satılacak taşınmazın cinsi, niteliği, değeri, sayısı ve önemli özellikleri:

1 No’lu Emlak: Kirman İli, Markiz İlçesi, Abbas Mahallesi, 4863 ada, 4 Parsel, 1.787,48 metrekare alana sahip olup, Kerman belediyesinin güneyinde, kuzeyinde Kerman Seki Çeşme ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Tarihi Mahmud Camii. Ticari potansiyeli yüksek ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu merkezi bir konumda yer alan sitenin hemen yakınında daire + ticari fonksiyonlar ve ofis binaları bulunmaktadır. İmar durum belgesine göre, bitişik komutanlık 4 katlı bina (TİCK-1) durumunda kentsel çalışma alanında kalmaktadır. Bodrum ve zemin katta tam kullanıma izin verilmektedir. Parsel üzerine yeni yapı yapılacaksa, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alınarak yapı ruhsatı verilebilir. Parsel içerisinde 22 adet mağaza bulunmaktadır. Binalar ticari amaçla kullanılsa da bazıları boş ve kullanılmamaktadır.
> Vestel üye işyeri olarak kullanılan mağaza; 208,00 m2 alana sahip tek kat üzerine inşa edilmiş olup kuzey ve doğu cepheleri açık olup kuzey cephesinde yol bulunmaktadır. Dükkanda iki bölüm bulunmakta olup bölüm 5.00*10.00 m 2 iki kattan oluşmaktadır. Dükkanın iki katlı bölümü de dahil olmak üzere 258.00 m2 kapalı alana sahiptir.
Emlak üzerine 12 dükkan. Halihazırda kullanılmasalar da bir kısmı yapı malzemeleri içermektedir ve geçici depolama amaçlı kullanılmaktadır. Bu on iki dükkanın zemini beton, duvarları sıvalı, tavanı sıvalı ve sadece boyalıdır. Bir düzine mağazanın cephelerinde demir doğrama pencereleri vardır ve pencerelerin camları kırıktır. Bugünkü halleriyle bu on iki dükkân çok eski ve harap durumdadır.
> Vision Elektronik Mağazası; Betonarme olarak inşa edilmiş olup yaklaşık 84.00 m2 alana sahiptir ve beşgen şeklindedir. Dükkanın zemini seramik, duvarları kaplamalı ve boyasız, tavanı karo değildir.
> Kirman ormanlarında ve tarımda kullanılan dükkan: betonarme olarak inşa edilmiş, 27.00 m2 alana sahip, geometrik üçgen şeklinde, yer döşemeleri seramik boyalı, duvarları ve tavanı sıvalıdır.
> Beyza Elektrik olarak kullanılan dükkan; Bitişik iki mağaza birleştirilerek tek mağazaya dönüştürülmüş olup, yaklaşık 142.00 m2 alana sahip, betonarme olarak inşa edilmiş, geometrik trapez şeklindedir.
> Aslan telefon. Mahal şu ​​şekilde kullanılır: Yaklaşık 120.00 m2 betonarme, geometrik dikdörtgen, yer döşemeleri mozaik karo, duvarlar ve tavanlar sıva üzeri boyalıdır.
> Dekoraks Binası Olarak Kullanılan Dükkan: Betonarme olarak inşa edilmiş, 120.00 m2, geometrik dikdörtgen, yol cephesinde alüminyum doğrama pencereleri, granit seramik zemin, duvarda dekoratif sıva, tavanda dekoratif tavan bulunmaktadır.
> Alp Elektrik olarak kullanılan mağaza; Alanı yaklaşık 93.00 m2 olan depo bölümünün katları geometrik şekilli trapez, arka kısmı tek katlı bir kısmı iki katlı, mağazanın toplam kapalı alanı yaklaşık 113.00 m2, yer döşemeleri beton, duvarlar ve tavan sıvalıdır. Galeri bölümünün tabanları çini mozaik, duvarları sıvalı, tavanı taşyünü asma tavan ile kaplanmıştır.
> Dükkan kullanılmış Hatay Döner; 53.00 m 2 alana sahip betonarme olarak inşa edilmiş ve trapez şeklinde olup, dükkanın arkası yaklaşık 17.00 m 2 olup iki kattan oluşmaktadır. 70,00 metrekarelik bir alana sahip olan mağaza, yakın zamanda kapsamlı bir tadilattan geçmiştir. Zemin granit, duvarlar dekoratif sıvadır.
> Kuşbaşı restoranı olarak kullanılan mağaza; Yaklaşık 74.00 metrekare alana sahip yamuk olup içerisinde restoran, mutfak ve lavabo bölmeleri bulunmaktadır.
> Boş dükkan. 73.00 m2 alana sahip betonarme olarak inşa edilmiş olup şu anda boş ve tadilattadır. Geometrik trapez şeklinde, yol cephesinde alüminyum doğrama pencereleri, bazı yer döşemeleri parke ile lamine edilmiş, bazı duvarlar saten sıva üzeri boyanmış, tavanda asma tavan bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde binaların yapım şekli, kullanılan malzemelerin özellikleri, kullanım şekli, özellikleri, yapıların yaşı ve mevcut durumu göz önüne alındığında 29.636.178,00 TL fiyattan satışa sunulmaktadır.

Adres: Al-Abbas mahallesi, Garaj Caddesi, Merkez / Kirman

Alan: 1.787,48 m2
KDV oranı: %18
Kayıttaki şerhler: – 3402 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanması şartıyla.
1. Satış günü: 15.11.2022 10:00 – 10:05 arası
2. Satış günü: 12/15/2022 10:00 – 10:05 arası
Satış yeri: Kirman belediyesi Genel Merkezi / Kirman’daki müzayede salonu

satış şartları :

1- İhale açık artırma ile yapılacaktır. Teklifler, ilk müzayededen yirmi gün önce müzayede tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr ​​adresinden elektronik ortamda verilebilir. Bu ihalede, tahmin edilen değerin %50’si, öncelikli alacaklılar varsa toplam alacak ve satış giderlerinin aşılması şartıyla teklif verilir. İlk müzayedede teklif yoksa, ilk müzayededen sonraki beşinci günden ikinci müzayededen önceki günün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilir. Bu müzayedede, rüçhanlı alacaklılar varsa toplam alacakları ve satış giderleri ile emtianın tahmini değerinin %50’si olmak kaydıyla en yüksek teklifi verene teklif verilir. Alıcı bu ekstra fiyatla dışarı çıkmazsa satışa olan talep düşecektir.
2- Açık artırmaya katılacakların, tahmini değerin %20’si veya bu tutar kadar banka teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Alıcının talebi üzerine peşin satış (10) günü geçmemek üzere verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu ve teslimat masrafları alıcıya aittir. Tutuklunun kirası ve aynı mülkten doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Aidatı ipotek edilen krediler satış miktarına göre öncelikli haklara sahiptir. Gümrük vergileri ve Akkar vergisi gibi devlet tekliflerinden bazı mal ve gayrimenkullerden alınması gereken harç ve vergiler rehinli aidattan sonra gelir).
3- İpotek alacaklıları ile diğer menfaatler
Bu mülk üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve gider taleplerini (15) gün içinde destekleyici belgelerle ofisimize bildirmelidirler; Aksi takdirde, hakları Tapu Sicilinde sabitlenmedikçe katılımdan hariç tutulacaktır.
4- Satış bedelinin derhal veya belirtilen tarihte ödenmemesi halinde, İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesine göre teklife son verilir. İhaleye katılan ve teklif bedelini daha sonra ödemeyerek teklifin feshedilmesine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif bedelleri ile nihai teklif bedelleri arasındaki farktan ve diğer durumlardan müteselsilen sorumlu olacaklardır. zararların yanı sıra temerrüt faizi. Teklif farkı ve gecikme faizi ayrıca herhangi bir hükme gerek kalmaksızın ofisimizce tahakkuk ettirilecek ve varsa bu fark öncelikle teminattan mahsup edilecektir.
5- Şartname, ilan tarihi itibariyle herkesin erişimine açık olup, masrafların teslimi halinde alıcıya bir nüshası gönderilebilir.

6- Satışa katılanların şartnameyi görmüş ve içeriği kabul etmiş sayılacağı, daha fazla bilgi almak isteyenlerin 35/2022 dosya nolu yönetimimize iletmeleri gerektiği duyurulur.
(IEC M 126)

İrtifak hakkı sahipleri de “ilgili” terimine dahil edilmiştir*: Bu örnek, bu yönetmeliğin önceki uygulamasında kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın