medyauzmani.com
Ekonomik coğrafya hangi konuları kapsar? – Haberin Olsun!

Ekonomik coğrafya hangi konuları kapsar?


Ekonomik coğrafya hangi konuları kapsar?

Ekonomik coğrafya nedir?

Ekonomik coğrafya, dünyadaki ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılımını ve nedenlerini inceleyen bir disiplindir. Bu ana dal, coğrafya ve ekonomi arasındaki ilişkiyi araştırır ve ekonomik faaliyetlerin mekansal etkilerini analiz eder.

Ekonomik coğrafyanın konuları nelerdir?

Ekonomik coğrafya birçok konuyu ele alır. İşte bu konulardan bazıları:

Kalkınma coğrafyası

Kalkınma coğrafyası, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini inceler. Bu bağlamda kalkınma plan ve projeleri, yoksulluk ve gelir eşitsizliği, sanayileşme, tarım, turizm ve ticaret gibi konular ele alınmaktadır.

endüstriyel coğrafya

Sanayi coğrafyası, üretim faaliyetlerinin mekânsal dağılımını ve sanayi yerleşimlerinin oluşumunu inceleyen bir alandır. Bu bağlamda sanayi bölgeleri, üretim faktörlerinin dağılımı, sanayi yeri seçimi, işgücü piyasası ve endüstriyel ilişkiler gibi konular ele alınmaktadır.

Ticari coğrafya

İş coğrafyası, iş faaliyetlerinin ve iş ilişkilerinin mekansal dağılımını inceleyen bir alandır. Bu bağlamda dünya ticareti, bölgesel ticaret, ticaret yolları, lojistik ve dağıtım ağları gibi konular ele alınmaktadır.

turizm coğrafyası

Turizm coğrafyası, turizm faaliyetlerinin mekansal dağılımını ve turizmin ekonomik etkilerini inceleyen bir alandır. Bu bağlamda turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi, turizm türleri, turizm sektöründe istihdam, turizm politikaları gibi konular ele alınmaktadır.

çevresel ekonomi

Çevre ekonomisi, çevresel kaynakların kullanımı ve yönetimine odaklanır. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunması, çevre politikaları ve atık yönetimi gibi konular ele alınmaktadır.

CBS ve ekonomik coğrafya

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), ekonomik coğrafyada kullanılan önemli bir araçtır.

zor. CBS, mekansal verileri toplamak, analiz etmek, işlemek ve görselleştirmek için kullanılır. Ekonomik coğrafyada CBS, veri toplama ve analizinde kullanımı yoluyla ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılımı hakkında bilgi sağlar. Bu sayede endüstriyel yerleşimlerin yerleri, ticaret ağları, turizm yolları gibi konular CBS yardımıyla incelenebilmektedir.

Çözüm

Ekonomik coğrafya, dünyadaki ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılımı ve nedenleri hakkında bilgi sağlayan önemli bir disiplindir. Kalkınma coğrafyası, sanayi coğrafyası, ticaret coğrafyası, turizm coğrafyası, çevre ekonomisi gibi konular ekonomik coğrafyanın alt dallarını oluşturur. CBS ekonomik coğrafyada da önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın