medyauzmani.com
Eğitim üzerine deneme dünyanın en büyük mirasıdır – Haberin Olsun!

Eğitim üzerine deneme dünyanın en büyük mirasıdır

Bu yazımızda kısaca dünyadaki en büyük mirasın oluşumunun yetiştirilme olduğunu açıklayacağız.

İnsanlar eğitim hakkı ile doğarlar. Eğitim, dili, dini, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insan hakkıdır. Eğitim ve öğretim, insanların bireysel ve toplumsal olarak hayatı yaşamalarını kolaylaştırır.

Eğitim kültürel bir eylemdir. Bu nedenle dünyadaki eğitim sistemleri gelenek, görenek, alışkanlık ve geleneklere göre değişerek dünyanın algısını, bakış açısını ve ufuk derinliğini değiştirirken, aynı zamanda dini inançlara veya bazı ahlaki ve yasal sistemlere göre de şekillenmektedir.

Eğitim aynı zamanda eğitim demektir. Disiplin Rab’bin kökünden gelir. Dadı veya mürebbiye aynı zamanda disipline eden bir kişi anlamına gelir. Evcilleştirmenin anlamı da burada ortaya çıkıyor. Eğitim; bükmek, bükmek, itmek, çivilemek yerine doğru yolu gösterme, bilinçaltındaki yetenekleri ortaya çıkarma, bileme ve biçimlendirme işlevidir.

Eğitim aynı zamanda eğitimle ilişkilendirilen edep anlamında da kullanılmaktadır. Bu nedenle dünyadaki en büyük miras eğitimdir ve insani değerler ile yurttaşlık değerleri genel ahlak dairesine girer.

Edep çemberinde saygı, sevgi, merhamet, vicdan, özgürlük, kardeşlik gibi kavramlar vardır. İnsanlar güzel ahlaka sahip oldukları sürece insani değerlerini koruyabilirler. İnsanlık ancak edep çizgisinde yüceltilebilir. Bu nedenle gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras, insanlık bağlamında eğitimdir.

Eğitim, insanı insan yapan en değerli sermayedir. Bu sermayeye miras yoluyla sahip olunması bir fiil olamaz. Eğitim aile meselesi olduğu için miras alınır.

Dünyanın eğitimdeki en büyük mirası ile ilgili kompozisyon hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın