https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kısaca nedir? – Haberin Olsun!

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kısaca nedir?


Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kısaca nedir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi nedir?

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde çocukların haklarının korunması amacıyla kabul edilen uluslararası bir sözleşmedir. Anlaşma, dünyanın dört bir yanındaki çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi, istismar, sömürü ve istismardan korunması, adil yargılanmalarının sağlanması, eğitim ve sağlık gibi temel haklara erişimlerinin sağlanması gibi konuları kapsıyor. Barınma ve aile hayatı.

Sözleşme tüm dünya ülkeleri tarafından imzalandı ve onaylandı. Devletler, çocukların haklarını korumak için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, çocukların yaşamlarını iyileştirmek için çalışmak ve çocukları istismar, sömürü ve ihmalden korumak için önlemler almakla yükümlüdür.

Bu Sözleşme, dünyanın her yerinde çocukların insan haklarından yararlanma hakkını tanıyan en kapsamlı ve önemli uluslararası belgedir. Çocukların insan haklarına saygı duymak ve korumak tüm dünya ülkelerinin ortak sorumluluğudur.

Sözleşme, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi, eğitim, sağlık, barınma ve aile yaşamı gibi temel haklara erişimlerinin sağlanması, istismar, sömürü, ayrımcılık ve her türlü şiddetten korunması gibi konuları kapsamaktadır.

Sözleşme, çocuk haklarına ilişkin temel ilkeleri özetlemektedir. Bu ilkeler, onların yaşamlarını etkileyen kararlarda onların görüşlerinin dikkate alınmasını, çocukların yüksek yararının gözetilmesini, ayrımcılık yapılmamasını, çocukları korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını ve özgürlükleri kısıtlanmış olsa bile çocuklara adil yargılanma ve insanca muamele gösterilmesini içermektedir.

Anlaşma aynı zamanda ülkelerin çocukların yaşam kalitesini iyileştirmek için yapması gerekenleri de ortaya koyuyor. Bu bağlamda ülkelerin, çocukların eğitim, sağlık ve barınma gibi temel haklara erişiminin sağlanması, çocukların güvenlik ve esenliklerinin korunması, çocuk işçiliğinin ve çocuk fahişeliğinin önlenmesi, çocukların kültürel kimliklerinin korunması gibi konularda çalışma yapması gerekmektedir.

Sonuç olarak, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tüm dünyada çocukların haklarını korumak ve gelişimlerini desteklemek için tasarlanmış uluslararası bir belgedir. Devletler, Sözleşme’yi imzalayarak yasal düzenlemeler yapmak ve çocukların haklarını korumak için çalışmakla yükümlüdür. Çocuklar için daha iyi bir dünya yaratmak için hepimizin bu Sözleşmeye saygı duyması ve çocukların haklarını korumak için çalışması gerekiyor.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın