"Enter"a basıp içeriğe geçin

Elektrik Üretimi Genel Müdürlüğü İhalesi – Haberinolsun.net.tr

1- yönetim

a) Adı: ÜRETİM A.Ş (EÜAŞ) ERMENEK HİDROELEKTRİK SANTRALİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) ADRES: GÖRMELİ KÖYÜ DSİ KALICI SOSYAL SİTE İÇİ 00022 70400 ERMENEK / KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası: 3387966399 – 3387966462

ç) Elektronik imza kullanılarak ihale dokümanının görüntülenebileceği ve indirilebileceği internet sitesi:

2- İhale konusu hizmetin satın alınması

a) Adı: EÜAŞ ERMENEK HES işletmeciliği faaliyetlerinde kullanılmak üzere akaryakıt hariç 4 sürücü ve 4 motorlu 4 otomobilin 36 ay süreyle kiralanması

b) Nitelik, tip ve miktar: 36 ay boyunca 3 şoförlü 1 pikap, 2 şoförsüz ve 1 şoförlü 1 araba kiralayın.
EKAP ihale dokümanında yer alan idari şartnameden detaylı bilgi alınabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: EÜAŞ ERMENEK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERMENEK-KARAMAN

ç) Süre / Teslim Tarihi: İşe başlama tarihi 01.08.2022, iş bitiş tarihi 31.07.2025’tir.

d) Başlangıç ​​tarihi: 01.08.2022

3- Vermek

a) Teklif tarihi ve saati (son teklif verme tarihi): 20.06.2022 – 14:00

b) İhale Komisyonu toplantı yeri (elektronik tekliflerin açılacağı adres): EÜAŞ Ermenek HES İşletme Müdürü Ermenek / Karaman

4. İhaleye katılım şartları ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanması gereken belge ve kriterler:
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, yeterlilik kriterlerini ve fiyat dışı kalemlere ilişkin bilgileri elektronik ihale kapsamında ilan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin ifası için zorunlu olan ve ilgili mevzuatta bu iş için özel olarak düzenlenen tescil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, kendi adlarına düzenlenen K1 Devir Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunuzu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. tüzel kişiler; İstekliler Daire Başkanlığı yetkililerine göre, EKAP’ın ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen paylar hariç)/üyeleri/kurucuları ile ilgili bilgiler Daire Başkanlığı tarafından EKAP’tan alınmaktadır.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen birincil sigorta bilgileri.
4.1.5 İhale konusu ihalenin tamamının veya bir kısmının alt yükleniciye verilmesi mümkün değildir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş tecrübesinin tüzel kişiliğin yarısından fazlasına sahip ortağa ait olduğunu kanıtlamak için ibraz edilen belge ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Federasyonu, yeminli mali müşavir, yeminli mali müşavir veya ilk ilan tarihinden sonra ve düzenleme tarihinden itibaren noter. Bu durumun son bir yılda kesintisiz olarak sürdürüldüğünü gösteren belgeye ilişkin bilgi,

4.2 Ekonomik ve mali uygunluğa ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare, ekonomik ve mali uygunluğa ilişkin kriterler belirlememiştir.

4.3 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin sağlaması gereken standartlar:
4.3.1. İş tecrübesini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere ihaleye konu iş veya benzeri işlerle ilgili iş tecrübesini gösteren ve sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanmış belgeler veya teknolojik ürün tecrübe belgesi. Son beş yıldaki fiyat.

4.4 Bu Teklifte benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde kişi, yolcu veya öğrenci taşıma işleri veya şoförlü, sürücüsüz araç veya iş makinası kiralama işlerinin her türlüsü benzer iş sayılır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat üzerinden belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerel teklif sahipleri katılabilir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz olarak görüntülenebilir. Ancak teklif vereceklerin ihale dokümanını elektronik imza ile EKAP üzerinden indirmeleri gerekmektedir.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, elektronik olarak imzalanarak, ihale tarih ve saatine kadar, teklife ilişkin elektronik anahtar ile birlikte EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler, tekliflerini her bir iş kalemi miktarı ile bu iş kalemleri için teklif birim fiyatlarının çarpılması sonucu bulunan toplam fiyat üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda istekli ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler, teklif ettikleri fiyatın %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri miktarda başlangıç ​​teminatı vermek zorundadır.

12. Bu ihalede elektronik indirim yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14. Birlik olarak teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
Teklifte uygulanacak marjinal değer faktörü (R): araç kiralama / 0.72
Çok Düşük Teklif Değerlendirme Yöntemi: Teklifleri azami değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit instagram takipçi satın al Sohbet odaları Sohbet sitesi kamera sistemleri Borç Transfer Kredisi kaynak makinası tenis kursu fiyatları