"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dersin kelime anlamı ve ders özetinin özeti

Dersin kelime anlamı ve ders özetinin özeti

Kelimenin anlamı

Genel Bilgiler

Bir kelime genellikle kendi başına bir anlamı olan en küçük dil parçası olarak tanımlanır. ağaç, rüya, arkadaş Bunun gibi sözler örnektir. Bazı kelimelerin tek başına bir anlamı yoktur, ancak başka kelimelerle birleştiğinde belirli bir anlamı vardır: göre beğenmek karşı.

ÖSS’de kelime anlamına dayalı sorular farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bazıları şöyle der: “Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcüğün mecazi kullanımıdır?” “Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ‘bugün’ kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmaktadır?” Cümledeki bir kelimenin yorumlanmasıyla ilgilidir, çünkü aslında sözcüksel anlam sorularının çoğu sözcüksel anlam sorularını oluşturur.

Gerçek, mega ve yan (yaklaşıyor) anlam

gerçek anlam, kelimenin birincil anlamıdır; Sözlükte kelimenin ilk anlamı veya ilk anlamı olarak da adlandırılır. Kelimenin diğer anlamları, gerçek anlamından oluşur. Örneğin burun denilince akla ilk gelen bir insan organıdır. sonra; “Burnundaki ben onu çok şirin göstermiş…” cümlesindeki “burun” kelimesi, insanın bir parçası anlamına geldiği için gerçek anlamını taşımaktadır. Ama aynı kelime. “Bugünlerde kimsenin burnu büyük değil.” Cümlede insan organı anlamını vermekten uzaktır. Temelde, gerçek anlamdan doğdu ama tamamen farklı bir yön kazandı.

Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlam budur. Mecaz anlam diyoruz.

Kelimenin çoğu kaynakta mecazi anlamda yer alan, ancak mecazi anlamdan biraz farklı olan ve aynı zamanda düz anlam veya atıf olarak da adlandırılan bir anlamı da vardır. Yukarıda bahsettiğimiz “burun” kelimesi “ayakkabılarımı biraz küçük aldım, burnu ayağıma baskı yapıyor” şeklindedir. Toptan alalım. Buradaki “burun” kelimesi gerçek değildir. Çünkü “insan vücudunun bir üyesi” ibaresini taşımamaktadır. Tamamen mecazi de değil; Çünkü edebî anlamla yakından ilgilidir. Ayakkabının bu kısmına burun denmesinin sebebi konum itibariyle insan burnuna benzemesidir. Bu nedenle kelime, gerçek anlamıyla karşılık geldiği nesneye şekil benzerliği nedeniyle başka bir nesneye verilir. belirti Atmak ilişkilendirme o aradı.

Somut anlam ve özet

Sözcükler varlıklara ve kavramlara karşılık gelir. Varlığın madde olarak var olan yani duyu organları ile algılanabilen bir özelliği vardır. Örneğin; ağaç, yeşil, göz kalemi; serin ve ıslak bir dokunuşla; işitme sesi ve gürültü ile; Teneffüs edildiğinde acı ve ekşi tat ile algılanabilir. İşte duyu organlarımız yardımıyla algılayabildiğimiz bu kelimeler. somut olarak önemli şarkı sözleri denir.

Ancak üzüntü, aşk, hasret, hasret, rüya gibi kelimeleri hiçbir duyumuzla algılayamayız. Sadece kavram olarak var olduklarını kabul ediyoruz. İşte böyle sözler anlamlı soyut şarkı sözleri denir.

Sözcük her zaman somut olmadığı gibi her zaman soyut da değildir. Bir cümledeki somut bir kelime başka bir cümlede soyut anlam taşıyabilir. Örneğin; Bu iki çizgi arasındaki açı 45 derecedir. Cümledeki ‘açı’ kelimesi ölçülebilir bir değere sahip olduğu için somut bir anlam taşır. “Bu sorunla nasıl başa çıktınız?” ile aynı kelime. Cümlede artık ölçülebilir bir değer olmaktan çıkmış, anlam kazanarak soyut bir kavramın metaforu olmuştur.

terimin anlamı

Herhangi bir bilim, sanat veya meslekle ilgili belirli bir kavramı karşılayan kelimeler. terim o aradı. Yeni kavram, yeni bir terimle karşılanabileceği gibi günlük hayatta kullanılan bir kelimeye özel bir anlam verilerek de sağlanabilir. Örneğin, “ağız” kelimesi “adamın ağzında diş yok, hala bir ergen gibi davranıyor.” Bir cümlede, gerçek anlamda ve günlük kullanımda. “İstanbul’da büyümüş ama Karadeniz lehçesini konuşuyor” demekle aynı şey. Cümlesinde, dilbilgisel bir tanım olan “anadil konuşmalarına dil tepkisi” anlamına gelen bir terim icat etti. veya “Nehrin ağzı toprakla doluydu.” Cümlede olduğu gibi ‘nehrin denizle buluştuğu yer’ anlamında kullanılarak coğrafi bir terim haline gelmiştir.

eşanlamlı

Aynı kavram için farklı kelimeler eşanlamlı. Örneğin, “ayakkabı” ve “ayakkabı” kelimeleri aynı şeyi ifade ettikleri için eşanlamlıdır. Ancak, bir kelime her zaman diğeriyle eşanlamlı değildir. Bazen aynı kelimenin farklı eş anlamlıları veya farklı cümlelerde farklı anlamları olabilir. Eş anlamlının durumu cümlenin gelişine göre değişir. Örneğin; “Çocuğun kara gözleri harikaydı.” Cümlede ‘kara’ yerine ‘kara’ diyebiliriz. Ama “Ah, alnımdaki kara yazı!” “Siyah” kelimesi, kelimede “siyah” ile değiştirilemez. Çünkü ‘siyah’ kelimesi her iki cümlede de farklı anlamlar vermektedir. Bu nedenle ikinci cümlede sembolik bir anlam taşıdığı için ‘siyah’ kelimesinin yerine geçemiyoruz.

karşısında (oturur) anlam

Zıt kavramları karşılayan kelimelerdir. Zıtlıklar iki karşıt noktayı ifade eder. Örneğin; “Güzel”in zıttı “iğrenç” olamaz çünkü “çekici olmayan” aynı zamanda nahoş demektir. Ancak “güzel” kelimesi aşk anlamına gelmez. Bunun tersi sadece “çirkin”dir. Aynı şey fiiller için de geçerlidir. Örneğin; “Sevmek”in zıttı “nefret etmek” değildir. Çünkü “sevmek” iyi bir duyguyu ifade eder. Sevginin yokluğunda, bu duygunun olmadığı anlamına gelir. Ancak tam tersine, duygunun tam tersi olmalıdır; Bu “nefret”tir. Bu nedenle, muhalefet ve olumsuzluk arasındaki farkı görmek önemlidir.

söylemek

En az biri mecazi anlamda kullanılan en az iki sözcükten oluşan ve cümlede bir eylemi belirten tamlamalardır. Terimi oluşturan kelimeler çoğu zaman anlamlarından uzak olarak görülmektedir. Örneğin; Haberi duyunca etekleri çınladı. “Çanlar çalmak” cümlesinde çok mutlu olmak anlamına gelen bir terimdir. Ancak etek, zil, çınlama kelimelerinin mutlu olmakla hiçbir ilgisi olmadığı açıktır.

Bazı deyimlerde kelimeler gerçek anlamlarını tam olarak kaybetmemiş olabilir. Örneğin; “Taşıması hafif ama ağırlığı ağır Neyin varsa getir.” Cümledeki altı çizili ifadede geçen “yük” ve “fiyat” sözcükleri açıkça gerçektir.

Deyimler genellikle bir eylemi duyurur. Bu nedenle, bir ölçü olarak tasvir edilebilir. Bu yönüyle kıssalardan farklıdır. Cümlelerde ve yargı ifadelerinde atasözleri her zaman yer alırken, deyimler de kaynak olarak kullanılabilir. Örneğin, “küpleşmek”, “kızmak” anlamına gelen bir terimdir. Ayrıca mastar biçiminde de kullanışlıdır. Ancak bu tanıma uymayan terimler de vardır. Örneğin, “Dün yaklaşık Kaza geçirdim” cümlesinde altı çizili kelime deyim olarak verilmiştir. Bu kelimeyi “az olmak” gibi mastar olarak kullanamayız. ifadelerin genel özellikleri.

Kanıt

Yıllar önce söylenmiş, dilden dile aktarılan ve günümüze kadar gelen, nasihat eden ve genel bir kural niteliğinde olan sözlerdir. Genellikle belirli bir yargıyı ifade eden cümleler şeklinde görülür.

Atasözlerinin konuşmacısı bilinmiyor. Sadece mecazi anlam yükleyen atasözleri olabileceği gibi, sadece gerçek anlamı olan veya hem gerçek hem de mecaz anlamı olan atasözleri de vardır. Örneğin; “Tatlı sözler yılanı deliğinden çıkarır.” Atasözü sadece bir mecazdır. “Bir arkadaşınla ye, alışveriş yapma.” Hakikat”; “Değirmen suyla dönmez ki onu taşısın.” hem mecazi hem de gerçek anlam verir.

SESTEŞ (harmonik) kelimeler

Yazılışları aynı olan fakat anlamları aynı olmayan kelimeler. Örneğin;

a Kahkaha Hadi aydınlanalım.

bu Kahkaha Bahçeyi seviyorum.

Cümlelerde altı çizili kelimelerin yazılışı aynıdır. Ancak bu kelimeler arasında herhangi bir anlam ilişkisi yoktur, birincisi fiil, diğeri ise çiçeğin adıdır. Yani bunlar homonimler.

ATASÖZÜ Favori

Bunlar kime söylemeyi bildiği kelimeler. Genellikle evrensel nitelikler gösterir.

Yani var olduğumu düşünüyorum.

Descartes

yansıma kelimeler

Doğada duyulan seslerin taklit edilmesiyle oluşan kelimelerdir. Bu kelimelerde ses-anlam ilişkisi güçlüdür. Bu kelimeler fonem temelli olduklarından çoğu dilde benzerdirler.

çalıdan Gevrek Sesler geliyordu.

Bir köpek acı çekiyor Havkoşuyordu.

Bunlar muhteşem akıyordu.

Cümlelerdeki altı çizili kelimeler reflekstir.

Dönüşlü sözcüklere benzeyen ancak fonem bağlantısı olmadığı için çekim olarak adlandırılmayan sözcükler de vardır.

Güneş muhteşem Parlıyordu.

muhteşem Bir gün merhaba dedik.

Cümlelerdeki altı çizili kelimeler fonem temelli olmadığı için çekimli değildir.

Çift

Bir kelimenin anlamını artırmak veya zenginleştirmek veya farklı anlamlar yaratmak için iki kelimenin bir araya getirilmesinden oluşan bir sözdür. Komplikasyonlar yapı ve anlam bakımından farklılık gösterir.

a. Bu, aynı kelimeyi tekrarlayarak yapılabilir.

yol yol sınıftan ayrıldı

Yönetmek gelmek.

B. Bu, yakından ilişkili kelimeleri tekrarlayarak yapılabilir.

Sahte sözlerle ortalığı karıştırdı.

Artık kimsenin onuru kalmadı.

c. Bu, zıt anlamlı sözcükleri tekrarlayarak yapılabilir.

Bir dereceye kadar İki aydır kimse gelmedi.

aslında Er ya da geç Öğreneceğim.

Dr.. Biri anlamlı kelimelerle, diğeri anlamsız kelimelerle yapılabilir.

çarpık Denize vardık.

küçük bir adam girdi.


bana göre. Her ikisi de anlamsız kelimelerle yapılabilir.

aptalca şeyler Eşyaları tavan arasına koyduk.

Onun gibi on iki Nedenlerle dikkatinizi dağıtmayın.

F. Bu, kelimelerden birine veya her ikisine de son ekler ekleyerek yapılabilir.

kahverengi baştan aşağı böyleydi

onunla Anladın kavga.

Her tekrar cümleye farklı bir anlam katar.

yüzümde acı acı Gülümsemek. (Güçlendirme)

Hadi gidelim Yukarı ve aşağıİki gün oldu. (Olasılık)

aptalca şeyler Eşyalardan kurtulmak. (değersiz)

sokakta sıradan Ağaçlar vardı. (Birçok)

isim transferi

Bir kelimenin başka bir kelimede benzetme yapılmadan kullanılmasıdır. Bunda, parça ve bütün genel ve özel dua olarak söylenebilir.

“Biz Hilal’de zafer arayan denizcileriz.”

Hatlarında bayrak yerine “hilal” kelimesi kullanılmıştır.

“Bu derste Fikret’i okuyacağız.”

“Düşündüm” kelimesi, Düşündüm şiirlerinin anlamında kullanılmaktadır.

Kaynak:www.derszamani.net

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit instagram takipçi satın al Sohbet odaları Sohbet sitesi kamera sistemleri Borç Transfer Kredisi kaynak makinası tenis kursu fiyatları